Het is een zeldzame overwinning voor voorvechters van privacy op het Europese continent.

Belangrijkste uitkomsten

  • Het Verenigd Koninkrijk krabbelt terug op zijn algemene eis aan crypto bedrijven om persoonlijke informatie te verstrekken over alle overboekingen naar unhosted wallets.
  • Het Treasury rapport erkende de bezorgdheid van de industrie over privacy.
  • Het standpunt van de V.K. verschilt van dat van de E.U. die in maart besloot overboekingen naar anonieme wallets te verbieden.

De Britse schatkist heeft besloten haar eis in te trekken dat crypto bedrijven de persoonlijke gegevens van gebruikers van zelfgecorporeerde portemonnees verzamelen, onder verwijzing naar bezorgdheid over de privacy.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Artikel-nieuw-design-2-1-1024x523.png
Maak een account of ga naar trading bot.

Unhosted wallets voor “legitieme doeleinden”

De regering van het Verenigd Koninkrijk zal crypto bedrijven niet verplichten persoonlijke gegevens te verzamelen voor alle overboekingen naar niet costudian wallets.

In haar rapport van juni erkende de Schatkist dat “veel personen die crypto activa voor legitieme doeleinden bezitten, niet gehoste wallets gebruiken” en dat er geen “goed bewijs” is dat dergelijke wallets onevenredig veel voor criminele activiteiten worden gebruikt. Daarom zal ze van crypto bedrijven alleen verwachten dat ze persoonsgegevens verzamelen voor “transacties waarvan is vastgesteld dat ze een verhoogd risico op illegale financiering vormen”.

Het besluit is genomen op basis van de feedback die de Schatkist kreeg uit haar overleg met regelgevers, leiders uit de industrie, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en overheidsinstanties over het onderwerp van het bijwerken van de regelgeving voor het witwassen van geld.

Aurus
Aurus biedt het perfecte decentrale alternatief ten opzichte van gemiddelde stablecoin en is daarmee de missende schakel tussen crypto en fiat, Klik hier en lees meer.

De Schatkist had eerder aangegeven dat crypto overmakingen onder de normen van de Financial Action Task Force (FATF) zouden vallen, wat betekent dat zowel de initiator als de ontvanger van overgemaakte gelden door crypto bedrijven zouden moeten worden geïdentificeerd.

De maatregel werd geschrapt wegens bezorgdheid over privacy, haalbaarheid, en kosten op korte en lange termijn. Sommigen van de geraadpleegde personen stelden voor om Zero-Knowledge Proof technologie te gebruiken om “aan te tonen dat de zorgvuldigheid van de klant is gecontroleerd”, terwijl het delen van persoonlijke informatie wordt vermeden.

De aanbevelingen in het verslag van de Schatkist zullen na parlementaire goedkeuring in september 2022 worden uitgevoerd.

Anti anonimiteit wetten zijn dit jaar in meerdere wetgevende organen aangenomen, waarbij het Europees Parlement in maart gestemd heeft over het verbieden van anonieme crypto transacties. Ook de regering van Litouwen legde onlangs een algemeen verbod op “anonieme wallets” op.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is banner-Handleiding-bitcoinsiders-N.png
Leer alles over Crypto en NFT’s met deze handleidingen

Word lid van de Bitcoin/Cryptocurrency Facebook groep om geen enkel nieuwsbericht te missen en kom naar de Telegram om mee te discussiëren.