Adoptie van blockchain in wetenschap flink toegenomen

//Adoptie van blockchain in wetenschap flink toegenomen

Adoptie van blockchain in wetenschap flink toegenomen

The Pistoia Alliance, een wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet voor innovaties op het gebied van biowetenschappen en onderzoek en ontwikkeling (O&O) heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de toepassing van blockchain-technologie in de farmaceutische en life science-industrie.

Volgens Pistoia Alliance gebruikt 60% van de professionals in deze sectoren momenteel blockchain of experimenteert het op zijn minst met de technologie. Ten opzichte van twee jaar geleden, toen dit percentage slechts 22% bedroeg, is dit een flinke stijging maar desalniettemin toont 40% momenteel nog geen interesse in het implementeren van blockchain-technologie bij hun ondernemingen. Dr. Steve Arlington, voorzitter van de Pistoia Alliance zegt daar het volgende over:

We moeten ervoor zorgen dat de life science-industrie toegang heeft tot de juiste vaardigheden en personeel om hun blockchain-projecten tot een goed einde te brengen. Deze kennis zal vooral nuttig zijn voor de 18% van de life science-professionals die toe hebben gegeven niets te weten over blockchain. Het potentieel om samenwerking en daarmee ook innovatie te verbeteren is enorm.

In our latest survey, 55% respondents said that the biggest barrier to implementing #blockchain is a lack of skilled personnel. Want to know what else we found out? https://t.co/1lxy3Robrq

— The Pistoia Alliance (@PistoiaAlliance) September 27, 2018

Gevraagd naar wat de grootste belemmeringen zijn, noemde 55% van de ondervraagden het gebrek aan bekwaam blockchain-personeel. 16% gaf aan de blockchain-technologie te vinden dat de blockchain-technologie te moeilijk te begrijpen is. Juist om deze redenen roept Pistoia Alliance de industrieën op om samen te werken bij de ontwikkeling en de implementatie van de technologie.

De enquête toont wel aan dat de life science- en farmaceutische professionals zich steeds meer bewust worden van de mogelijkheden van blockchain. 73% van de ondervraagden noemen de onveranderlijkheid van gegevens als grootste voordeel van de technologie. Ook de transparantie van het blockchain-systeem wordt door 39% genoemd als belangrijke factor. 18% geeft echter aan te geloven dat het gebruik van blockchain niet meer waarde toevoegt dan het gebruik van een traditionele database, wat aantoont dat er enige terughoudendheid heerst in industrieën van biowetenschappen en O&O om de technologie te gebruiken. Ook daarover geeft Pistoia Alliance aan van mening te zijn dat “sommige misvattingen over blockchain overwonnen kunnen worden met meer kennis van degenen in de [blockchain-]industrie”.

Bron Crypto Insiders

By |2018-10-08T10:07:43+00:00oktober 8th, 2018|Cryptocurrency nieuws|0 Comments

About the Author:

Cryptocurrency is sinds 2013 mijn passie. Tijdens het schrijven van mijn scriptie over complementair geld ontdekte ik Bitcoin. Het meest revolutionaire idee sinds het internet. Het doel van crypto-gids.nl is om het nieuws en eigen artikelen over cryptocurrencies te delen en mensen wegwijs te maken in deze wereld. Als u contact met mij wilt opnemen kan dit via LinkedIN (Kevin Koolmees) of Telegram (@Crypto_Kevin).

Geef een reactie